Gương người tốt - việc tốt
 • Đồng Văn: Triển vọng từ mô hình cá chép ruộng đến phát triển du lịch 
  Đồng Văn: Triển vọng từ mô hình cá chép ruộng đến phát triển du lịch 
 • Đảng viên trẻ gương mẫu dưới chân núi Rồng
  Đảng viên trẻ gương mẫu dưới chân núi Rồng
 • Trách nhiệm và tận tụy
  Trách nhiệm và tận tụy
 • Tấm gương điển hình, Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Lô Lô Chải “Sình Dỉ Gai” tiếp cận nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển du lịch cộng đồng
  Tấm gương điển hình, Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Lô Lô Chải “Sình Dỉ Gai” tiếp cận nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển du lịch cộng đồng
 • TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU “PHỤ NỮ LÀM KINH TẾ GIỎI”
  TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU “PHỤ NỮ LÀM KINH TẾ GIỎI”
 • Khi cán bộ gần dân góc nhìn thực tiễn tại huyện Đồng Văn
  Khi cán bộ gần dân góc nhìn thực tiễn tại huyện Đồng Văn
 • Trao 40 téc nước miễn phí cho hộ nghèo tại huyện Đồng Văn
  Trao 40 téc nước miễn phí cho hộ nghèo tại huyện Đồng Văn
 • Ly Thị Sung - nữ Bí thư Chi bộ trẻ tuổi làm kinh tế giỏi
  Ly Thị Sung - nữ Bí thư Chi bộ trẻ tuổi làm kinh tế giỏi
 • * Hiệu quả từ chuyển đổi đất trồng rau ở Lùng Lú
  * Hiệu quả từ chuyển đổi đất trồng rau ở Lùng Lú
 • * Người con 4 cùng của xã Sủng Trái
  * Người con 4 cùng của xã Sủng Trái
 • * Điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
  * Điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
 • * Ngọn đuốc sáng giữa bản làng
  * Ngọn đuốc sáng giữa bản làng
 • * Cô gái người Mông và khát vọng đưa “hồn” lanh vươn xa
  * Cô gái người Mông và khát vọng đưa “hồn” lanh vươn xa
 • * Những gương điển hình làm kinh tế giỏi bằng các sản phẩm địa phương góp phần phát triển kinh tế, xây dựng quê hương
  * Những gương điển hình làm kinh tế giỏi bằng các sản phẩm địa phương góp phần phát triển kinh tế, xây dựng quê hương
 • * GƯƠNG SÁNG CỦA NỮ BÍ THƯ CHI BỘ NĂNG NỔ, NHIỆT TÌNH TÂM HUYẾT VỚI CÔNG VIỆC
  * GƯƠNG SÁNG CỦA NỮ BÍ THƯ CHI BỘ NĂNG NỔ, NHIỆT TÌNH TÂM HUYẾT VỚI CÔNG VIỆC
 • “ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC, LÀNG NƯỚC THEO SAU”
  “ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC, LÀNG NƯỚC THEO SAU”
 • Đồng Văn: những hội viên nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế
  Đồng Văn: những hội viên nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế
 • Vững chuyên môn, tận tụy với nghề
  Vững chuyên môn, tận tụy với nghề
 • Đồng Văn: Hội viên hội nông dân phát triển kinh tế giỏi tại xã Thài Phìn Tủng
  Đồng Văn: Hội viên hội nông dân phát triển kinh tế giỏi tại xã Thài Phìn Tủng
 • * Cuộc sống mới của người dân Tả Phìn
  * Cuộc sống mới của người dân Tả Phìn
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 68 results.
Thống kê truy cập