Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

 • Quyết định về danh mục thủ tục hành chính của ngành nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
  Quyết định về danh mục thủ tục hành chính của ngành nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 • Công văn
  V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 11 của Ban thương vụ tỉnh
 • Quyết định
  V/v thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận thôn đạt chuẩn thôn Nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện Đồng Văn
 • Quyết định
  V/v thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ tiêu chí Thôn đạt chuẩn thôn Nông thôn mới huyện Đồng Văn năm 2020
 • Công văn
  V/v chấn chỉnh việc cập nhật, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh
 • Quyết định
  V/v thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ tiêu chí Nông thôn mới xã Lũng Cú huyện Đồng Văn
 • Công văn
  V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 05-ĐA/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy
Bản đồ hành chính

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng

Phóng sự ảnh