Danh sách người phát ngôn các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh, huyện, xã

Danh sách người phát ngôn cơ của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Văn

25/02/2020 00:00 368 lượt xem

Danh sách người phát ngôn cơ của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Văn

 Danh sách người phát ngôn cơ các quan hành chính Nhà nước của các xã, thị trấn huyện Đồng Văn:

c/document_library/get_file


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập