Tổ chức bộ máy
 • DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG VĂN
  DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG VĂN
 • Tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra
  Tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra
 • Thông tin Huyện đoàn Đồng Văn
  Thông tin Huyện đoàn Đồng Văn
 • Cơ cấu tổ chức bộ máy xã Sủng Trái
  Cơ cấu tổ chức bộ máy xã Sủng Trái
 • Cơ cấu bộ máy xã Tả Lủng
  Cơ cấu bộ máy xã Tả Lủng
 • TỔ CHỨC CÁN BỘ HỘI KHUYẾN NÔNG HUYỆN
  TỔ CHỨC CÁN BỘ HỘI KHUYẾN NÔNG HUYỆN
 • TỔ CHỨC CÁN BỘ PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN
  TỔ CHỨC CÁN BỘ PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN
 • UBND xã Lũng Cú
  UBND xã Lũng Cú
 • TỔ CHỨC CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN HUYỆN
  TỔ CHỨC CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN HUYỆN
 • BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY
  BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY
 • HỘI CƯU CHIẾN BINH HUYỆN ĐỒNG VĂN
  HỘI CƯU CHIẾN BINH HUYỆN ĐỒNG VĂN
 • UBND thị trấn Đồng Văn
  UBND thị trấn Đồng Văn
 • UBND xã Sính Lủng
  UBND xã Sính Lủng
 • Thông tin Ban dân vận huyện Đồng Văn
  Thông tin Ban dân vận huyện Đồng Văn
 • Tổ chức bộ máy Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên
  Tổ chức bộ máy Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên
 • Thông tin UBMTTQ huyện
  Thông tin UBMTTQ huyện
 • THÔNG TIN PHÒNG Y TẾ
  THÔNG TIN PHÒNG Y TẾ
 • UBND xã Lũng Thầu
  UBND xã Lũng Thầu
 • UBND xã Lũng Táo
  UBND xã Lũng Táo
 • UBND xã Thài Phìn Tủng
  UBND xã Thài Phìn Tủng
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 51 results.
Thống kê truy cập