Bộ thủ tục hành chính huyện Đồng Văn

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn hoá quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

15/01/2024 16:14 36 lượt xem

Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Hà Giang


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập