Tài Liệu

THÔNG BÁO Nhận quyết định tuyển dụng viên chức huyện Đồng Văn năm 2023

21/01/2024 22:46 153 lượt xem

Thông báo số 19/TB-PNV ngày 22 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO Nhận quyết định tuyển dụng viên chức huyện Đồng Văn năm 2023

Bấm file để xem:

1. THÔNG BÁO Nhận quyết định tuyển dụng viên chức huyện Đồng Văn năm 2023 /documents/44717/0/signed-signed-oktb+nhan+qd+tuyen+dung+%281%29.pdf/1cb62b7a-7c7c-5755-340b-c33dd8b93e54?t=1705851900025

2. QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức huyện Đồng Văn năm 2023: /documents/44717/0/QD+cong+nhan+ket+qua+xet+tuyen+%281%29.pdf/52a7b380-426b-4da9-f917-c7037e08f82e?t=1705888498781

TTTĐT

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập