Chính trị

Huyện ủy Đồng Văn tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

07/01/2022 21:42 229 lượt xem

TTTĐT - Sáng ngày 06/01, Huyện ủy huyện Đồng Văn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác các bạn xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Đến dự có đồng chí Hoàng Văn Thịnh - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí trong BTV huyện ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng huyện Đồng Văn.

Huyện ủy Đồng Văn tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Đ/c Hoàng Văn Thịnh - Bí thư Huyện ủy trao tặng kỉ niệm chương cho các cá nhân được Ban Dân Vận TW, Ủy ban Kiểm tra TW và Ban Tuyên giáo TW trao tặng

Trong năm 2021, Các cấp ủy đảng của huyện Đồng Văn đã chủ động trong tổ chức quán triệt, phổ biến, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp được quan tâm và chủ động, nội dung rõ nét đã có nhiều điển hình, mô hình tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước bảo vệ đường biên mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài ra, Ban thường vụ Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, điều động, luân chuyển cán bộ đảm bảo chỉ tiêu biên chế giao kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và tâm tư nguyện vọng của quần chúng ưu tú ở cơ sở, đã điều động, bổ nhiệm chức danh các phòng ban chuyên môn của huyện đồng thời kiện toàn lại bố máy chính trị từ cấp huyện cho đến cấp xã. Thành lập và kiện toàn các Ban Chỉ đạo do các đồng chí Thường trực Huyện ủy làm Trưởng ban nhằm kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp huyện Đồng Văn năm 2021. Chú trọng công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, các bước tiến hành kiểm tra, giám sát đảm bảo theo quy trình. Trong năm 2021, BTV Huyện ủy kiểm tra được 03 cuộc, đối với 30 tổ chức đảng, kiểm tra tài chính đảng được 02 cuộc, đối với 02 tổ chức đảng (Đảng ủy xã Lũng Táo, Lũng Cú) và 09 chi bộ dưới Đảng ủy với 96 đảng viên. Qua kiểm tra đã yêu cầu các chi, đảng ủy được kiểm tra khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu 01 chi bộ dưới đảng ủy thu hồi nộp trả quỹ Chi bộ 17 triệu đồng. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí được 20 cuộc, đối với 24 chi bộ dưới đảng ủy có 22/22 UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra, đạt 100% kế hoạch năm,... Hoạt động công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn. Các cấp, các ngành tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

                                BTV Huyện ủy huyện ĐV trao tặng giấy khen cho 12 tập thể v à 12 cá nhân

Dịp này, BTV Huyện ủy cũng đã trao kỷ niệm chương của  Ban kiểm tra TƯ, Ban dân vận TƯ cho các cá nhân có thành tích trong sự nghiệp kiểm tra, sự nghiệp dân vận của Đảng. Trao giấy khen của BTV Huyện ủy Đồng Văn cho 12 cá nhân và 12 tập thể có thành tích tốt trong việc thực hiện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Việt Anh - TTVHTT&DL

Tin khác