Chính trị

Xã Sủng Là tổ chức Hội nghị Ban Chấp Hành lần thứ 17 Mở rộng nhiệm kỳ 2020 - 2025

05/10/2021 15:28 47 lượt xem

TTTĐT - Chiều ngày 29/09, BCH Đảng bộ xã Sủng Là đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp Hành lần thứ 17 Mở rộng nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm đánh giá nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đến dự Hội nghị có lãnh đạo một số cơ quan ban, ngành phụ trách xã. 

Tại Hội nghị, các đồng chí đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và tham gia ý kiến đóng góp nhằm đề ra phương hướng nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết liệt trong sự chỉ lãnh, chỉ đạo của BCH Đảng bộ xã Sủng Là trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước do vậy các nhiệm vụ về kinh tế xã hội của thị trấn tiếp tục ổn định và phát triển. Toàn xã hiện có 269,6ha tổng diện tích gieo trồng, trong đó cây lúa ruộng là 3,8ha cho năng suất 56,5tạ/ha, Cây rau các loại gieo trồng vụ xuân 42/42 ha, đạt 100%, đã thu hoạch xong, năng suất bình quân 55 tạ/ha,...  xã Sủng Là đã thành lập BCĐ cải tạo vườn tạp và phân công các đồng chí cán bộ phụ trách các thôn, đã thực hiện 10/10 vườn tạp, đạt 100% so với kế hoạch và thực hiện 02 vườn mẫu. Trong 9 tháng đầu năm 2021 đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định không có dịch bệnh lớn xảy ra, các thôn đã tổ chức tiêm phòng vắc xin năm 2021 tại 10/10 thôn với tổng số 3.895 liều liều vắc xin. Nhận 77 lít thuốc sát trùng và phun cho 750 hộ chia thành 3 đợt. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được duy trì và giữ vững tỷ lệ sĩ số học sinh đến trường đảm bảo và thực hiện hiệu quả các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch Covid 19 gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác an sinh xã hội được quan tâm, huy động nhiều nguồn lực cho xóa đói giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến tập trung vào những mặt tồn tại, hạn chế, yếu kém, các chỉ tiêu còn chưa đạt, từ đó đề ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng năm 2021, trong đó tập trung vào thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành. Vận động toàn thể đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc. Tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí  Vệ sinh môi trường và đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường giao thông, nông thôn, vệ sinh môi trường,...

Việt Anh - TTVHTT&DL

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập