Tin địa phương

Ban chỉ quân sự xã Tuyên truyền vận động và giúp đỡ hỗ trợ gia đình có công dân lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc năm 2022

24/12/2021 10:59 32 lượt xem

TTTĐT - Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2021. Tại hộ gia đình công dân Thào Mí Cho thôn Quả Lủng, Ban chỉ huy quân sự  xã đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã tổ chức gặp mặt động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc năm 2022

Ban chỉ quân sự xã Tuyên truyền vận động và giúp đỡ hỗ trợ gia đình có công dân lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc năm 2022
BCHQS xã đã phối hợp với đoàn thanh niên và lực lượng dân quân hỗ trợ giúp đỡ tu sửa, mở rộng tuyến đường vào khu nhà gia đình anh Thào Mí Cho

Đối với gia đình công dân Thào Mí Cho  BCHQS xã nhận thấy tuyến đường vào nhà của công dân Thào Mí Cho đi lại khó khăn, chiều ngày 21/12/2021 BCHQS xã đã phối hợp với đoàn thanh niên và lực lượng dân quân hỗ trợ giúp đỡ tu sửa, mở rộng tuyến đường vào khu nhà gia đình anh Thào Mí Cho động viên gia đình giúp cho gia đình có đường đi lại thuận tiện hơn giúp anh Thào Mí Cho yêu tâm lên đường sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Lương Luyện - UBND xã Sính Lủng

Tin khác