Tin địa phương

Đồng chí Bí thư và Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện làm việc tại xã Lũng Phìn

26/08/2021 00:21 75 lượt xem

Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2021 đồng chí Hoàng Văn Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Dinh Chí Thành - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo các Phòng ban chuyên môn đã có buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND&UBND xã Lũng Phìn

Đồng chí Bí thư và Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện làm việc tại xã Lũng Phìn
Toàn cảnh cuộc họp

Tại buổi làm việc này đồng chí Bí thư và đoàn công tác đã được nghe thường Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển tế xã hội, an ninh quốc phòng 8 tháng đầu năm cụ thể: tổng số hộ là 929 hộ với 4.688 khẩu trong đó hộ nghèo là 464 hộ = 2.421 khẩu, hộ cận nghèo là 148 hộ = 743 khẩu còn lại là hộ Trung bình khá trở lên; tổng đàn bò 1.519 con, gia cần 14.269 con, đàn lợn 1.841 con, đàn dê 310 con, tổng số vườn tạp 9 vườn.

Qua công tác kiểm tra thực tế và báo cáo của Đảng ủy đoàn công tác đã có 08 ý kiến đóng góp, phương hướng để Đảng ủy thực hiện công tác lãnh chỉ đạo UBND xã thực hiện trong thời gian tới trong đó có một ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư huyện ủy.

Kết thúc buổi làm việc đồng chí Bí thư huyện ủy kết luận một số nội dung như sau:

1.Thường trực Đảng ủy cần phải quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ.

2.Tập trung công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện phát triển  kinh tế đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp để phục vụ du lịch.

3.Tăng cường công tác quản lý xây dựng tránh tình trạng các hộ gia đình xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang, lòng, lèn đường. Quản lý hành chính, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

4.Quan tâm, chăm lo cho đời sống của nhân dân, đặc biệt là các đối tượng bảo trợ, đối tượng chính sách. Quản lý, nắng chắc công dân đi lao động ở ngoài tỉnh, nước ngoài. Khi có công dân từ vùng dịch về phải khai báo y tế, cách ly ngay…

    

Mã Anh Vàng - UBND xã Lũng Phìn

Tin khác