Quốc phòng - An ninh

Đồng Văn khai mạc lớp bồi dưỡng quốc phòng – an ninh năm 2024

02/04/2024 23:06 99 lượt xem

TTTĐT - Sáng ngày 2/4, tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Đồng Văn đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2024. 

Đồng Văn khai mạc lớp bồi dưỡng quốc phòng – an ninh năm 2024
Toàn cảnh buổi khai mạc

Trong thời gian 4 ngày, các học viên tham gia lớp học sẽ được tiếp thu các nội dung trọng tâm,  những nội dung mới về công tác quốc phòng, an ninh như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 nhằm phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, chính quyền, đội ngũ cán bộ đảng viên về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tố quốc, làm cơ sở vận dụng, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay.

Kết thúc lớp học, học viên tham gia viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình Giáo dục quốc phòng, an ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Việt Anh - TTVHTT&DL

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập