Thông tin tuyên truyền

Đồng Văn : Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác dân vận cơ sở năm 2022

11/04/2022 03:17 117 lượt xem

TTTĐT - Ngày 7/4, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Dân vận Huyện uỷ tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Dân vận cơ sở cho 244 đồng chí là các Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - kiêm trưởng khối dân vận 19 xã, thị trấn; trưởng các ban ngành, đoàn thể chính trị- xã hội; bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

Đồng Văn : Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác dân vận cơ sở năm 2022
Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian 5 ngày, 244 học viên tại các xã, thị trấn đã được báo cáo viên truyền đạt và chia sẻ các nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; công tác dân vận của chính quyền; công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; công tác dân vận trong tình hình mới; công tác vận động quần chúng đồng bào dân tộc thiểu số; một số kỹ năng của cán bộ dân vận và xử lý tình huống trong công tác dân vận; quán triệt, triển khai, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình “Hội nghệ nhân dân gian”, giai đoạn 2021-2025; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, và một số văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, dân tộc. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận từ huyện đến cơ sở nắm vững kiến thức, kỹ năng công tác Dân vận và những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Dân vận. Từ đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của địa phương và từng cơ quan, đơn vị./.

Thiện Ngay - TTVH,TT&DL

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập