Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu và xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang

18/09/2022 00:00 501 lượt xem

 

TTTĐT - Tối ngày 14/09, Trung tâm VHTT&DL tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Trung tâm VHTT&DL huyện Đồng Văn tổ chức buổi tuyên truyền về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu và xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tại xã Sính Lủng của huyện Đồng Văn.

Tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu và xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang
Trung tâm VHDL tỉnh và huyện biểu diễn các tiết mục văn nghệ

Tuyên truyền viên của huyện Đồng Văn tuyên truyền đến người dân bằng tiếng Mông

 

Trên địa bàn huyện Đồng Văn còn nhiều phong tục tập quán lạc hậu và ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân như tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết, mê tín dị đoan, cúng bái khi có người ốm và một số hủ tục, tập quán lạc hậu khác. Để cụ thể hóa Nghị quyết BCH Đảng bộ Tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, Trung tâm Văn hóa Tỉnh và huyện Đồng Văn  phối hợp tổ chức buổi tuyên truyền tại xã Sính Lủng nhằm quán triệt, triển khai sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân. Tại buổi tuyên truyền, bà con nhân dân và các em học sinh đã được các tuyên truyền viên của Trung tâm VHTT&DL Tỉnh Hà Giang và huyện Đồng Văn tuyên truyền các nội dung về tác hại của các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự và việc xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc bằng cả 2 thứ tiếng: tiếng Kinh và tiếng Mông. Bên cạnh đó cũng lồng ghép các vở kịch về tác hại của việc hủ tục, tập quán lạc hậu, và các tiết mục văn hóa văn nghệ nhằm đa dạng các nội dung tuyên truyền. Qua các nội dung tuyên truyền đã thu hút được đông đảo bà con nhân dân tham gia hưởng ứng.

Các vở kịch nhằm tuyên truyền sâu rộng đến người dân

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn, xây dựng và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nhiều lễ hội văn hóa, nghề truyền thống, phong tục tốt đẹp, tiến bộ được khôi phục, giữ gìn và góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Việt Anh - TTVHTT&DL

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập