Thông tin tuyên truyền

THÔNG BÁO tuyển sinh trình độ đại học Công an nhân dân chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông

13/04/2022 02:11 12976 lượt xem

THÔNG BÁO tuyển sinh trình độ đại học Công an nhân dân chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông
Tuyển sinh CAND

BẤM FILE ĐỂ XEM: 

1. THÔNG BÁO TUYỂN SINH/documents/44717/0/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+tuy%E1%BB%83n+sinh+CAND+n%C4%83m+2022.pdf/c8a3624d-293b-76e4-7c75-4e79c29abef7?t=1649815764445

2. Danh mục tên trường, ký hiệu trường, mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học Công an nhân dân chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông: /documents/44717/0/phu+luc+2.doc/9e21310b-43cd-ad58-064f-9b6e89ecbebd?t=1649815822121

Công an huyện Đồng Văn

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập