Cải cách hành chính

Ủy ban nhân dân xã Hố Quáng Phìn chú trọng Công tác cải cách hành chính

23/11/2023 17:07 54 lượt xem

TTTĐT: Công tác cải cách hành chính ( CCHC) là nhiệm vụ thường xuyên nhưng được coi là nhiệm vụ trọng tâm để góp phát triển kinh tế, ổn định trật xã hội trên địa bàn xã.  

Ủy ban nhân dân xã Hố Quáng Phìn chú trọng Công tác cải cách hành chính
Công dân đến giao dịch tại bộ phận "Một cửa" xã Hố Quáng Phìn

Để nhằm thực hiện kịp thời công tác cải cách hành chính ( CCHC) năm 2023, UBND xã Hố Quáng Phìn đã ban hành Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân xã Hố Quáng Phìn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 và các kế hoạch trong lĩnh vực (CCHC) năm 2023 như:  Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của ủy ban nhân dân xã Hố Quáng Phìn về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023; Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của ủy ban nhân dân xã Hố Quáng Phìn về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra về cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Hố Quáng Phìn; Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND xã về việc tuyên truyền bảy phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự; Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã Hố Quáng Phìn năm 2023; Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 27/02/2023 về việc tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 27/02/2023 về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023. Đồng thời cử công chức tham gia tập huấn kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023. Chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện đảm bảo việc nhập hồ sơ trên hệ thống “một cửa”, số hóa hồ sơ, ký số các văn bản đã được quan tâm thực hiện, không có hồ sơ quá hạn, việc xử lý các văn bản, lưu trữ hồ sơ được thực hiện kịp thời đảm bảo theo quy định. Trong 11 tháng năm 2023, UBND xã đã ban hành được 940 văn bản các loại, trong đó: Báo cáo 283; Quyết định 132; Thông báo 51; Kế hoạch 108; Tờ trình 68; Công văn 190; Phương án 03; còn lại là các văn bản hành chính thông thường khác. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận giải quyết 277 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Tư pháp, địa chính, LĐTBXH, thi đua - khen thưởng... Tham gia thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC được 232 lượt người/3 tuần thi, điểm trung bình đạt 7,12 điểm (Trong đó: Tuần 1 có 77 lượt người tham gia, điểm trung bình đạt 5,38 điểm; Tuần 2 có 75 lượt người tham gia, điểm trung bình đạt 7,48 điểm; Tuần 3 có 80 lượt người tham gia, điểm trung bình đạt 8,5 điểm).  

Sùng Mí Phứ- PCT UBND xã Hố Quáng Phìn

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập