Chuyên mục Chuyển đổi số

Xã Sủng Trái đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024 

18/01/2024 08:28 71 lượt xem

 

TTTĐT - Trong tuần vừa qua, Tại UBND xã Sủng Trái đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Sướng - Chủ tịch UBND xã - Đầu mối kiểm soát TTHC xã. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND & UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể xã và Trưởng thôn của14 thôn bản trên địa bàn xã.

Xã Sủng Trái đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024 
Toàn cảnh hội nghị

 

Hội nghị đã tập trung đánh giá và nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính trong năm 2023 vừa qua, cụ thể: Trong năm 2023 Bộ phận Một cửa xã chưa thực hiện chứng thực điện tử, việc thực hiện thanh toán trực tuyến còn quá thấp, chưa thực hiện đầy đủ việc lập phiếu hẹn trả kết quả đối với những TTHC giải quyết từ 01 ngày trở lên. Vẫn còn để trình trạng giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trên hệ thống dịch vụ công xảy ra nhiều (48 hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn), việc sắp xếp tài liệu theo ngành, lĩnh vực tại Bộ phận Một cửa xã còn lộn xộn chưa ngăn nắp…

Tại Hội nghị đã triển khai Quyết định số 209/QĐ-UBND, ngày 14/12/2023 của UBND xã Sủng Trái về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Sủng Trái và tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách Hành chính năm 2023.

Đồng chí chủ trì kết luận và giao Bộ phận Một cửa xã nghiêm túc rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nêu trên. Đồng thời chỉ đạo công chức chuyên môn nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 209/QĐ-UBND, ngày 14/12/2023 của UBND xã Sủng Trái và bộ phận văn thư lưu trữ phụ trách công tác CCHC tiếp tục hướng dẫn một số đồng chí cán bộ thôn chưa biết gửi hệ thống dịch vụ công trực tuyến mới để cho các ngành nắm được để cùng thực hiện tốt công tác CCHC năm 2024./.

Vàng Bảo - UBND xã Sủng Trái

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập