Chuyên mục Chuyển đổi số

          Phố Cáo: Đẩy mạnh công tác CCHC

28/11/2023 08:37 64 lượt xem

 

TTĐT-Với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, UBND xã Phố Cáo luôn quán triệt sâu sắc, đôn đốc, chỉ đạo cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa xã đẩy mạnh cải cách hành chính công, nâng cao trách nhiệm giải trình, mở rộng sự tham gia của nhân dân.

          Phố Cáo: Đẩy mạnh công tác CCHC
Công chức trả kết quả cho người dân ở bộ phận “một cửa”.

 

Theo đó, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công là nhiệm vụ trọng tâm của tất cả các ngành, các cấp trong toàn xã. Với nhiều cố gắng, nỗ lực, ý chí vươn lên, khắc phục khó khăn, hạn chế, cùng với sự thường xuyên kiểm tra, đôn đốc của Thường trực Đảng uỷ, Thường trực Ủy ban nhân dân xã; … Sau nhiều cố gắng, nỗ lực, từ đầu năm 2023 đến nay trên bảng xếp hạng về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng lên vượt bậc, chất lượng quản trị và hành chính công của xã Phố Cáo đạt được những kết quả, thành tích nổi bật, cụ thể:

Đầu năm 2023, UBND xã đã có chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện trên địa bàn xã. Mục tiêu là tháng 12-2023 triển khai đến 80% các thôn bản và đến hết năm 2023 triển khai thực hiện tại cấp xã được thực hiện cải cách hành chính đạt khoảng 95% trên tất cả các lĩnh đã thực hiện được: tổng số 3.170 hồ sơ TTHC, (trong đó: lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch: 3.122 TTHC; Lao động TB&XH: 48 TTHC; Địa chính xây dựng - TN&MT: 0 TTH , thực hiện Đề án 06 đã được triển khai đồng bộ và lĩnh vực văn hóa - xã hội 01 bộ làng văn hóa 9 thôn thực hiện trên môi trường điện tử dịch vụ công trực tuyến.  Đến thời điểm này ngày 24/11/2023 cơ bản các chỉ tiêu về giải quyết thủ tục hành chính cấp xã đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Phòng một cửa làm việc của xã đã xây dựng tu sửa mới, đảm bảo diện tích theo quy định của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Do đó, với sự hỗ trợ kinh phí của huyện, xã đã xây dựng phòng làm việc cho hợp lý. Theo đó, bộ phận một cửa của xã được đầu tư mới khang trang. UBND xã xây dựng mới hoàn toàn phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và đầu tư bàn ghế đón tiếp công dân theo đúng quy chuẩn. Ngoài ra, các trang thiết bị khác như máy vi tính, máy in đều đã được trang bị mới, được cập nhật các phần mềm quản lý hành chính mới. Về cơ sở vật chất đã được đầu tư các trang thiết bị đầy đủ phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành một cách thuận lợi cho người dân, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai sử dụng, khai thác các phần mềm trong giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ công chức xã khá tốt.

 

 

 

Công chức tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin được phục vụ tận tình, chu đáo cho người dân, nhân dân trên địa bàn xã phấn khởi, hài lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới Đảng bộ và nhân dân xã Phố Cáo sẽ có những bước phát triển tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính. Bên cạnh những khó khăn chung Cấp ủy chính quyền rất quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính tạo môi trường làm việc một cách tốt nhất để phục vụ nhân dân là chính cũng là trách nhiệm cao cả của người công chức trên địa bàn tiếp tục nghiên cứu, khai thác các phầm mềm phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính tại xã nhà ngày càng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh luôn luôn giữ vững ổn định. UBND xã cũng đặt ra mục tiêu cụ thể trong thời gian tới sẽ tiếp đầu tư các trang thiết bị mới để phục vụ công tác cải cách hành chính như: tra cứu thông tin, có các trang thiết bị điện tử hiện đại để có thể áp dụng phần mềm điện tử theo đúng quy định, nâng cao hiệu quả quản trị điện tử..., xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại và thân thiện với người dân.

Cáy - UBND xã Phố Cáo

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập