Chuyên mục Chuyển đổi số

Bộ phận một cửa xã Má Lé Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn cho người dân trên địa bàn xã.

28/11/2023 08:19 59 lượt xem

TTTĐT - Ngày 21/11/2023 Bộ phận một cửa xã Má Lé thực hiện theo Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND xã Má Lé về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính xã Má Lé năm 2023;

 

Từ đầu năm đến nay, mặc dù tình hình dịch bệnh có phần ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế - xã hội cũng như hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (CCHC) trên địa bàn. Song, nhờ sự vận dụng linh hoạt, hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin, nên công tác thực hiện CCHC tại các cơ quan hành chính cấp huyện và cấp xã tiếp tục được củng cố, giữ vững và có chuyển biến tích cực. Công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực từng ngành được phối hợp đồng bộ và giải quyết kịp thời. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính có sự chủ động phối hợp liên thông chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành của huyện đảm bảo quy trình về thời gian theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Xác định phát triển công nghệ thông tin là một trong những giải pháp để hiện đại hóa nền hành chính và là công cụ quan trọng trong việc thực hiện CCHC. Với mong muốn tạo nên sự công bằng, minh bạch và hiệu quả, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC còn được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giảm phiền hà cho người dân và tổ chức, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành và sự quan tâm sát sao của lãnh đạo HĐND- UBND huyện, hạ tầng phục vụ ứng dụng CNTT trên địa bàn xã Má Lé được cải thiện đáng kể, 100% các cơ quan, đơn vị được trang bị máy tính kết nối mạng Internet để cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó đã hình thành mạng diện rộng kết nối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Hiện nay, xã Má Lé trung bình có 100% số lượng máy vi tính/cán bộ công chức, nên việc truy cập thông tin dữ liệu rất dễ dàng và tiện lợi. Có 100% văn bản được lưu chuyển qua môi trường mạng tại các cơ quan trực thuộc UBND huyện. Có 100% các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn xã sử dụng chữ ký số chính phủ điện tử trong việc xác thực văn bản điện tử và được trang bị hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến phục vụ trong tất cả các hội nghị.

Những năm qua, xã Má Lé, đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao dịch thủ tục hành chính của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương phát triển.

Hôm nay, em Vàng Mí Mua, ở thôn Ngài Trồ, xã Má Lé mang một số giấy tờ cá nhân của mình tại bộ phận “một cửa” của xã để chứng thực. Thực hiện phương châm làm việc “Công khai, minh bạch, đúng luật, hiệu lực và hiệu quả”, dù là công dân nào, ở đâu đều được đội ngũ cán bộ, công chức ở đây tận tình hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh nhất.

Chia sẻ với chúng tôi, em Vàng Mí Mua, ở thôn Ngài Trồ, xã Má Lé cho biết: “Tôi là người dân thường xuyên đến bộ phận “một cửa” để xin các giấy tờ cho gia đình. Đến đây, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ, làm các thủ tục nhanh gọn, thái độ tiếp đón rất niềm nở. Tôi thấy các thủ tục bây giờ qua một cửa rất nhanh gọn, đỡ cho người dân không phải đi qua nhiều khâu nên rất thuận tiện, do đó đã giảm bớt thời gian để đi làm việc khác.”

Hiện nay, xã Má Lé đã phân công 4 công chức thực hiện công tác chuyên môn trực tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cho công dân; trang bị đầy đủ phương tiện làm việc, để phục vụ người dân đến giao dịch. Trước phòng giao dịch có biển hướng dẫn người dân rõ ràng; niêm yết công khai thời hạn giải quyết từng loại việc, mức thu phí của từng loại hồ sơ; thường xuyên cập nhật công khai các thủ tục hành chính mới.

Bên cạnh đó, xã Má Lé còn áp dụng phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch theo chuẩn ISO (do Bộ Tư pháp cung cấp), đưa vào sử dụng phần mềm một cửa và đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, phần mềm quản lý văn bản VNPT ioffice hiện đại có kết nối mạng Internet để báo cáo, trao đổi thông tin và giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng.

Việc thực hiện tốt cải cách hành chính của xã Má Lé đã tạo sự hài lòng và đồng thuận của người dân, góp phần cùng huyện Vụ Bản cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính khối huyện, của tỉnh. Thời gian tới, xã Má Lé tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện hoạt động cho bộ phận “một cửa”; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và thuận lợi cho người dân./.

 

 

 

Mai - UBND xã Má Lé

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập