Chuyên mục Chuyển đổi số

Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ  xã hội

23/11/2023 16:42 46 lượt xem

TTTĐT - Thực hiện Nghị định 20/1021/NĐ-CP của Thủ Tướng chính phủ ngày 15/3/2021  quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối  tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng. Và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng  nhân dân tỉnh Hà Giang, quy định mức chuẩn trợ cấp; đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ  xã hội
Bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

 

Ủy ban nhân dân xã Vần Chải luôn làm tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng hạn cho người dân, tổng số hồ sơ bình quân 35-45 hồ sơ/ tháng đặc biệt là đối tượng trẻ em dưới 3 tuổi. Đối với người dân tuổi đời từ 40-45 tuổi trước đặt vòng rồi nhưng vẫn lại quay lại đẻ thẩm chí cả mẹ chồng và co dâu thi nhau đẻ chỉ vì Nghị định số 20 ra đời, qua tìm hiểu người dân bảo hiện nay nhà  hỗ trợ các chính sách lúc mới đẻ đã có nhà nước nuôi khi đến 3 tuổi đi học nhà trẻ vẫn có chế độ nhà nước nuôi

Thuận lợi: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một cửa liên thông xã Vần Chải, Ký số trên môi trường điện tử  và hồ sơ đều được gửi liên thông từ cấp xã lên cấp huyện, giảm bớt được thời gian đi lại.

Khó khăn đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa đồng bào người dân  hạn chế về chữ viết, tiếng phổ thông nên ảnh hưởng không nhỏ đến cán bộ tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tại phận một cửa phải viết hộ tờ khai, hướng dẫn đi mua sim điện thoại chính chủ, đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, mỗi hồ sơ 5 bước cho người dân. Vần Chải là xã nội địa nên một công chức Văn hóa – xã phải thực hiện hai nhiệm vụ,  vừa công tác văn hóa vừa làm công tác lao động. Thực giờ làm tại bộ phận cửa theo giờ làm nhà nước không đủ thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ  đôi khi cán bộ làm công tác Văn hóa – xã hội phải tranh thủ làm cả thứ 7 và chủ nhật mới có thể hoàn thành các nhiệm vụ.

Trong thời tới Bộ phận một cửa đặc biệt là Công chức Văn hóa – xã hội sẽ tham mưu cho Thường trực UBND xã lên lịch để tiếp nhận các thủ tục hồ sơ liên quan đến các chế độ chính đối với người và công tác văn hóa – thể thao và du lịch.

Sùng Phình - UBND xã Vần Chải

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập