Chuyên mục Chuyển đổi số

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LŨNG CÚ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CUỐI NĂM 2023

24/11/2023 08:39 55 lượt xem

TTTĐT - Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tầm quan trọng của cán bộ, công chức công tác cải cách hành chính, đồng thời nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại và tăng cường sự tham gia của người dân, và các tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn xã.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LŨNG CÚ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CUỐI NĂM 2023
(UBND xã Lũng Triển khai nhiệm vụ CCHC cuối năm 2023)

 

Căn cứ Quyết định 3712/QĐ-UBND, ngày 10/10/2023 của UBND huyện Đồng Văn về ban hành Quy định đánh giá kết quả Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đồng Văn.

Ngày 08 tháng 11 năm 2023. Tại Hội trường tầng 2 của UBND xã Lũng Cú Ông Ma Doãn Khánh - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đã tổ chức họp và triển khai Bộ chỉ số theo dõi, đánh kết quả CCHC trên địa bàn xã và giao nhiệm vụ cho các đồng chí CB, CC xã phụ trách các lĩnh vực để đánh Bộ chỉ số theo dõi, đánh kết quả CCHC trên địa bàn xã đạt kết quả cao.

 Ủy ban nhân dân xã tổ chức, quán triệt thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đến từng cơ quan, đơn vị  trên địa bàn xã và CB, CC, VC, các thôn  trên địa bàn xã.

Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tuân theo quy trình được quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn. Tại Bộ phận Một cửa xã Lũng Cú Bà Vàng Thị Chứ Phó Chủ tịch UBND xã hướng dẫn trực tiếp Chỉ đạo CB, CC tại bộ phận Một cửa xã thực hiện đẩy nhanh tiến độ gửi hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên địa bàn.

 

 

Thanh Xuân - UBND xã Lũng Cú

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập