Chuyên mục Chuyển đổi số

Xã Tả Lủng đẩy mạnh công tác CCHC

21/11/2023 08:32 54 lượt xem

Trong những năm qua,  xã Tả Lủng đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Xã Tả Lủng đẩy mạnh công tác CCHC
Bộ phận một cửa của xã giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Xác định CCHC là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, UBND xã Tả Lủng đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện chương trình CCHC cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn tham mưu, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.

Công tác tuyên truyền về CCHC được triển khai bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, loa di động đến từng nhóm hộ gia đình, tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc… Trong 9 tháng đầu năm 2023 xã đã tổ chức được trên 35 buổi tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai và các văn bản khác có liên quan với trên 2.000 lượt người tham gia.

Cùng với đó UBND xã đã triển khai hướng dẫn nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ngoài công chức chuyên môn thực hiện nhiệm vụ, UBND xã chỉ đạo thêm một số cán bộ và người hoạt động không chuyên trách xã hướng dẫn người dân thực hiện giao dịch qua Cổng dịch vụ công trực tuyến qua đó đã nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên trên địa bàn.

Trong 9 tháng đầu năm đã tiếp nhận: 164 thủ tịch hành chính, giải quyết 164 thủ tục (đạt tỷ lệ 100% và không có hồ sơ trễ hẹn). Trong đó chủ yếu là các thủ tục về chứng thực; hành chính tư pháp - hộ tịch, xây dựng, tài nguyên môi trường, lao động TB&XH …

Đạt được những kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền còn có sự cố gắng học hỏi không ngừng và lòng tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức nên công tác cải cách hành chính ở xã Tả Lủng từng bước được nâng cao, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân tích cực tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

 

TTTĐT

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập