Xây dựng Đảng, Chính quyền

Chi bộ Phòng Nội vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bắt đầu từ công tác “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”

15/09/2023 12:59 69 lượt xem

 

Chi bộ Phòng Phòng Nội vụ là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Đồng Văn, chi bộ gồm có 07 đảng viên (01 Bí thư chi bộ, 01 Phó bí thư chi bộ, 05 đảng viên). Thời gian qua thực hiện sự chỉ đạo, quán triệt của cấp trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chi bộ Phòng Nội vụ đã chú trọng phát triển chi bộ gắn với việc vừa xây dựng, vừa chỉnh đốn Đảng và xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh. Để góp phần thực hiện nhiệm vụ trên Chi bộ Phòng Nội vụ đã thực hiện cùng một lúc nhiều giải pháp khác nhau, trong đó có giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/9/2021 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (sau đây viết tắt là Chỉ thị 12-CT/TU).

 

Chi bộ Phòng Nội vụ xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt vừa là nhiệm vụ, vừa là một giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, do vậy chi bộ Phòng Nội vụ đã tích cực tuyên truyền, phổ biến và nghiêm túc thực hiện việc sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 12-CT/TU. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Chi bộ Phòng Nội vụ đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ đảng viên các văn bản của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác sinh hoat chi bộ, để cán bộ đảng viên hiểu rõ, tự giác thực hiện tốt trách nhiệm của người đảng viên đối với hoạt động của chi bộ. Bên cạnh đó, Chi bộ đã duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định (một tháng một lần vào ngày 22 hàng tháng) và thực hiện các bước sinh hoạt theo đúng quy trình quy định.

Về nội dung sinh hoạt được Chi bộ Phòng Nội vụ đổi mới thường xuyên theo hướng giải quyết những công việc thực tế, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của chi bộ và gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, kết luận của cấp trên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,... Trước mỗi buổi sinh hoạt chi bộ (bao gồm cả sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề) các nội dung, tài liệu liên quan đều được cấp ủy họp thống nhất, chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các nội dung như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông báo tình hình thời sự trong nước, quốc tế, của địa phương, cơ quan, đơn vị; thông báo, quán triệt kịp thời các văn bản, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên trong chi bộ, định hướng tuyên truyền nâng cao nhận thức, tư tưởng cho đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác điều hành sinh hoạt chi bộ của người chủ trì linh hoạt, có trọng tâm từ việc đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân để đưa ra phương hướng và biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; trong mỗi buổi sinh hoạt luôn đảm bảo phát huy dân chủ, đảng viên được thảo luận, tham gia ý kiến và biểu quyết đối với những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên,...Đồng thời Chi bộ luôn đề cao công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc tự kiểm điểm, phê bình và tự phê bình của đảng viên để chủ động và kịp thời phát hiện, đấu tranh đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Kết luận số 21 của Bộ Chính trị.

Các buổi sinh hoạt đều cử ra thư ký ghi chép biên bản đầy đủ nội dung, diễn biến của buổi sinh hoạt, ghi chép đầy đủ các ý kiến, biểu quyết của toàn thể đảng viên và kết luận của người chủ trì, sau mỗi buổi sinh hoạt đều ra Nghị quyết để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong tháng tới.

Qua thời gian triển khai thực hiện “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” theo Chỉ thị 12-CT/TU, chất lượng sinh hoạt chi bộ của chi bộ Phòng Nội vụ đã có những chuyển biến rõ nét: chế độ sinh hoạt được thực hiện nghiêm túc, duy trì nền nếp; nội dung sinh hoạt đã được cụ thể hơn và bám sát và các nhiệm vụ được giao, việc phân công nhiệm vụ được rõ ràng và thực hiện có hiệu quả hơn; nguyên tắc tập trung dân chủ được đảm bảo, tinh thần phê bình, từ phê bình được nâng cao; kỹ năng lãnh đạo, điều hành, chủ trì sinh hoạt đã được nâng lên rõ rệt; ý thức, trách nhiệm của đảng viên có sự chuyển biến tích cực; kỷ luật, kỷ cương được duy trì, không có đảng viên vi phạm. Qua đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng hằng năm (từ 2020 đến nay) chi bộ Phòng Nội vụ đều được Đảng ủy huyện Đồng Văn xếp loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được tặng giấy khen chi bộ trong sạch, vững mạnh, đánh dấu sự nỗ lực không ngừng của chi bộ trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thời gian tới để duy trì thực hiện tốt các hoạt động của chi bộ, chi bộ sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tốt những kết quả đã đạt được và khắc phục những nội dung tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng, từ đó duy trì, phát triển chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thế Biên - Phòng Nội vụ

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập