Xây dựng Đảng, Chính quyền

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐỒNG VĂN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

15/09/2023 20:36 49 lượt xem

Tự hào tiếp nối, phát huy truyền thống 77 năm lịch sử của Ngành và 30 năm sau ngày công tác thi hành án dân sự được chuyển giao. Quá trình xây dựng và phát triển trong 30 năm qua, Chi cục THADS huyện Đồng Văn cũng đã có những đóng góp một phần công sức vào sự phát triển chung đó.

Năm 2023, kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự từ Tòa án sang cơ quan trực thuộc Chính phủ (1993 - 2023), trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, với biết bao thăng trầm, biến động, Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) đã từng bước vượt qua những khó khăn, có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống chính trị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tự hào tiếp nối, phát huy truyền thống 77 năm lịch sử của Ngành và 30 năm sau ngày công tác thi hành án dân sự được chuyển giao. Chi cục THADS huyện Đồng Văn cũng rất vinh dự và tự hào khi đã được đóng góp một phần công sức vào sự phát triển chung đó.

Thời điểm năm 1993, việc thành lập các cơ quan thi hành án và bàn giao công tác thi hành án dân sự từ Toà án nhân dân các cấp sang các cơ quan của Chính phủ được thực hiện, cơ quan THADS huyện Đồng Văn (khi đó gọi là Đội thi hành án Đồng Văn) được thành lập theo Quyết định số: 577/QĐ-THA ngày 02/10/1993 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp là đơn vị trực thuộc Phòng Tư pháp huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Sau đó, Thực hiện Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004, cơ quan thi hành án không còn trực thuộc Phòng Tư pháp, theo đó Đội thi hành án huyện Đồng Văn được đổi tên thành Thi hành án dân sự huyện Đồng Văn theo Quyết định số: 715/QĐ-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Sau khi Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành và Nghị định số: 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ được ban hành, ngày 06/11/2009 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2534/QĐ-BTP về việc thành lập Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Văn là cơ quan trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang.

Khi mới thành lập Đội thi hành án huyện Đồng Văn chỉ có 02 biên chế gồm 01 Chấp hành viên phụ trách đơn vị và 01 cán bộ, trước 2008, có thời điểm đơn vị chỉ có 01 Chấp hành viên kiêm Thủ trưởng đơn vị, đơn vị thiếu biên chế, thường xuyên thay phiên nhau đi học để nâng cao trình độ. Từ tháng 12/2009 đến nay, sau khi được tiếp nhận bàn giao công tác tổ chức cán bộ từ Sở Tư pháp chuyển giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang, công tác tổ chức cán bộ của đơn vị đã luôn được Cục Thi hành án dân sự tỉnh quan tâm củng cố, kiện toàn về số lượng, chất lượng. Đến nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Văn có tổng số 09 công chức, người lao động (06 biên chế, 03 hợp đồng), gồm: 01 Chấp hành viên trung cấp (Chi cục trưởng), 01 Chấp hành viên sơ cấp (Phó Chi cục trưởng), 01 kế toán, 01 cán sự, 01 thư ký thi hành án; 01 Thẩm tra viên và 03 hợp đồng theo Nghị định 161/NĐ-CP. Chi bộ Đảng gồm có 07 đảng viên, trong đó: 01 đồng chí Bí thư chi bộ; 06 đảng viên. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ (01 đồng chí), đại học (05 đồng chí), Trình độ chính trị: Cao cấp: 01 đồng chí; trung cấp: 04 đồng chí;

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, tập thể Chi cục luôn đoàn kết, thống nhất, phấn đấu đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi cục không để phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, Trong nhiều năm trở lại đây không có trường hợp công chức vi phạm pháp luật, vi phạm quy định nghiệp vụ bị xử lý kỷ luật.

Về cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc: Tại thời điểm bàn giao công tác THADS từ Toà án sang; trụ sở, trang thiết bị là việc, kho vật chứng tại Chi cục hầu như không có gì, từ năm 1993 đến năm 2001 đơn vị không có trụ sở làm việc phải ở nhờ phòng Tư pháp huyện, đến năm 2002 được sự quan tâm của Bộ Tư pháp, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc với quy mô nhà 3 tầng 240 m2 sàn, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức yên tâm công tác. Đến nay phương tiện công tác như: xe ô tô bán tải, xe máy, máy vi tính, máy photo, tủ, bàn, ghế làm việc... đã được trang cấp, mặc dù vẫn còn khó khăn nhưng cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành có liên quan cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan, công tác thi hành án dân sự đã có những chuyển biến tích cực. Do đó, mặc dù số việc, tiền thụ lý hàng năm đều tăng nhưng tỷ lệ kết quả thi hành án hàng năm của đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, kết quả thi hành án luôn có tính ổn định và bền vững, năm sau đạt cao hơn năm trước.

Nếu như năm 1993 đơn vị chỉ thụ lý 12 việc = 22.411.000đ, trong đó giải quyết được 02 việc = 510.000đ thì trong năm 2022 Chi cục đã thụ lý thi hành 81 việc = 4.069.933.000đ, kết quả đã giải quyết được 57 việc = 861.435.000đ, tỷ lệ giải quyết xong trên số có điều kiện đạt 90,1% về việc và 75,1% về tiền và trong 9 tháng năm 2023, tổng thụ lý là 56 việc = 3.691.569. 000đồng, kết quả giải quyết được 24 việc = 969.346.000 đồng, đạt tỷ lệ 57% về việc và 60,6% về tiền trên số có điều kiện thi hành.

Với những thành tích đã đạt được, trong những năm qua Chi cục đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận và khen thường với những hình thức và danh hiệu cụ thể: Chi cục đã có 09 lần được  Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và 05 lần được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh 11 lần công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó có 06 lần được tặng Giấy khen.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ thi hành án dân sự trong Chi cục đã đúc rút được những bài học kinh nghiệm  quý báu, là cơ sở để mỗi cán bộ, công chức thi hành án luôn lấy làm mục tiêu phấn đấu:

Một là, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Tận tuy với lợi ích của nhân dân, với công việc được giao. Trong khi triển khai thực hiện nhiệm vụ các đơn vị phải luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Hai là, Năng động, sáng tạo trong tư duy và hành động thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Luôn học tập, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, thành thạo kỹ năng nghề nghiệp để từ đó tham mưu giúp lãnh đạo trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, Gương mẫu về tư cách phẩm chất đạo đức, lối sống. người cán bộ Thi hành án dân sự phải luôn giữ tấm lòng trong sáng, cuộc sống lành mạnh, tuân thủ những chuẩn mực đạo đức, gương mẫu chấp hành pháp luật; ghét điều ác, việc ngang trái, yêu lẽ phải, sự công bằng; luôn chia sẻ, cảm thông với những đau khổ, thiệt thòi.. và kiên quyết bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

Bốn là, Đoàn kết, thân ái, có tình yêu thương đồng chí, phát huy sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Từng cá nhân cùng tập thể là một khối thống nhất về ý chí và hành động. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai và nâng cao hiệu quả, chất lượng triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Dự báo trong thời gian tiếp theo, số lượng việc, tiền phải thi hành tại đơn vị phát sinh ngày càng tăng, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp (như có nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, số tiền phải thi hành trong 1 vụ việc lớn, một người phải thi hành nhiều việc thi hành án…),trong khi điều kiện kinh tế của huyện còn gặp nhiều khó khăn, giao thông đi lại không thuận tiện, trình độ dân trí thấp sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Để công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Đồng Văn đạt kết quả cao đòi hỏi tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong Chi cục phải tiếp tục nỗ lực cố gắng, duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời tìm ra nguyên nhân của tồn tại hạn chế, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp sát đúng với thực tiễn công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do ngành và cấp ủy chính quyền địa phương giao. Tiếp tục tranh thủ được sự quan tâm thường xuyên của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành hữu quan trong công tác để động viên cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan nỗ lực, phấn đấu xây dựng cơ quan thi hành án dân sự ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công tác thi hành án dân sự trong giai đoạn hiện nay./.

Kim Sơn Cúc - Tự hào tiếp nối, phát huy truyền thống 77 năm lịch sử của Ngành và 30 năm sau ngày công tác thi hành án dân sự được chuyển giao. Quá trình xây dựng và phát triển trong 30 năm qua, Chi cục THADS huyện Đồng Văn cũng đã có những đóng góp một phần công sức vào sự phát triển chung đó.

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập