Thứ hai, Ngày 17 Tháng 2 Năm 2020

Thị trấn Phố Bảng

UBND thị trấn Phố Bảng

29/12/2017 10:53

 

 

I.       KHÁI QUÁT

Phố Bảng là một thị trấn  biên giới của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang nằm cách trung tâm huyện lỵ 30 km về phía Nam, cách trung tâm thành Phố Hà Giang 121 km. Thị trấn có địa giới (Phía Đông giáp với xã Sủng Là; Phía tây giáp với xã Phố Là; Phía nam giáp với xã Phố Cáo; Phía Bắc đường biên giới quốc gia giáp Trung Quốc dài 2,898). Nằm trong tổng thể công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, có địa hình núi cao và phức tạp, Độ chia cắt lớn tạo thành một thung lũng hẹp nằm sen kẽ các núi đá vôi, giao thông đi lại khó khăn. Nằm ở khu vực có độ cao so với mặt nước biển (độ cao trung bình từ 1.700-1.800m), Có nhiều dãy núi đá vôi với độ thẩm thấu cao, thường ít sảy ra ngập lụt, các nguồn nước rất hạn chế, nước mặt phụ thuộc vào nước mưa, nước ngầm mạch sâu, việc khai thác nước mặt khó khăn.

  Có đặc điểm khí hậu thời tiết gió mùa vùng cao, mang nhiều sắc thái khí hậu ôn đới, rết đậm về mùa đông, mùa hè mát mẻ: Mùa đông lạnh kéo dài từ tháng 11 đến 3 năm sau, thường xuyên có sương muối, nhiều khi có mưa tuyết, mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến 10, nhiệt độ trung bình 150c, nền nhiệt độ được phân hóa rõ rệt, tháng  cao nhất 19,70c, tháng thấp nhất 120c, có những năm nhiệt độ xuống dưới 00c.

Tổng diện tích đất tự nhiên 1.167,13 ha, trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp 218,5ha (gồm Đất trồng c ây lâu năm 205,6 ha; Đất trồng cây lâu năm 8,09 ha; Đất có khả năng nông nghiệp 4,81ha). Đất lâm nghiệp 785,99 ha (gồm Đất rừng sản xuất 33 ha; Đất rừng phòng hộ 752,99 ha) Đất ở 14,27 ha; Đất chuyên dùng 21,94 ha; Đất khác126,43 ha.

Toàn thị trấn có 06 khu, thôn, bản với 556 hộ và 2.572 nhân khẩu, trong đó 56,38% người dân tộc Mông, Ngoài là dân tộc Hoa, Hán và các dân tộc khác…

I. ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN

1. Bí thư

-         Họ và tên: Vừ Chè Giàng

-         Ngày, tháng, năm sinh:16/8/1967

-         Quê quán: Phố Bảng – Đồng Văn- Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Phố Trồ– Đồng Văn- Hà Giang

-         Chức vụ: Bí thư Đảng ủy thị trấn.

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ chính trị: Trung cấp

-         Số điện thoại: 0975197889

-         Địa chỉ Email:vuchegiang@gmail.com

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN

2. Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

                                

-   Họ và tên : Mua Mí Dia

-         Ngày, tháng, năm sinh:20/10/1973

-         Quê quán: Phố Là – Đồng Văn- Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Chúng trải – Phố Là – Đồng Văn- Hà Giang

-         Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng nhân dân

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ chính trị: Trung cấp

-         Số điện thoại: 01672820871

-         Địa chỉ Email:muadia1973@gmail.com

3. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn

-         Họ và tên: Lý Văn Lượng

-         Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1974

-         Quê quán: Thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Khu II thị trấn Phố Bảng- Đồng Văn- Hà Giang

-         Chức vụ: Phó Chủ tịch hội đồng nhân dân

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học.

-          Trình độ chính trị: Trung cấp

-         Số điện thoại: 0979558543

-         Địa chỉ Email: lyluongpb@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân.

4. Trưởng Ban kinh tế Hội đồng nhân dân.

 

- Họ và tên: Vừ Thị Mai,

-         Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 05 tháng 9 năm 1986,

-         Quê quán: Lũng Cú – huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang,

-         Hộ khẩu thường trú: Khu I – thị trấn Phố Bảng – huyện Đồng Văn –  Hà Giang,

-         Chức vụ: Trưởng ban kinh tế - Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân.

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Trung cấp

-         Trình độ chính trị:Trung cấp

-         Số điện thoại: 01626918459

-         Địa chỉ Email: vumaivtpb@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: Đảm nhiệm công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

5. Phó Ban kinh tế Hội đồng nhân dân.

 

 -   Họ và tên: Dương Thị Thoa

-         Ngày, tháng, năm sinh: 02/05/1984

-         Quê quán: Minh Ngọc – Bắc Mê – Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Khu I – Phố Bảng  – Đồng Văn

-         Chức vụ: Phó Ban kinh tế -Văn hóa – Xã hội

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Trung cấp

-         Trình độ chính trị: sơ cấp

-         Số điện thoại: 01644689321

-         Địa chỉ Email: Không có

-         Lĩnh vực phụ trách: Cán bộ phòng khám đa khoa Phố Bảng.

6. Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân.

-    Họ và tên: Lý Thị Chiến

-         Ngày, tháng, năm sinh: 07/10/1986

-         Quê quán: Phố Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú : Khu I Phố Bảng, Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức vụ: Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân.

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học công tác xã hội.

-         Trình độ chính trị: Trung cấp

-         Số điện thoại: 0949134385

-         Địa chỉ Email: bithudoanphobang@gmail.com

III. KHỐI ĐOÀN THỂ

1. Chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ Quốc.

  Họ và tên: Mao Văn Bình

-         Ngày, tháng, năm sinh: 06/06/1979

-         Quê quán:  Phố Bảng , Đồng Văn , Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Khu II, thị trấn , Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức vụ:  Chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ Quốc,

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-          Trình độ chính trị: Sơ cấp

-         Số điện thoại: 0984547047

-         Địa chỉ Email: maobinh123@gmail.com

2. Chủ tịch Hội Nông dân

  Họ và tên: Mua Mí Dó

-         Ngày, tháng, năm sinh:10/05/1980

-         Quê quán: Phố Là- Đồng Văn – Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Phố Là, Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân.

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Trung cấp nông nghiệp

-          Trình độ chính trị: Sơ cấp

-         Số điện thoại: 01255186681

-         Địa chỉ Email: muamipbdv@gmail.com

3. Chủ Tịch Hội cựu chiến binh

  Họ và tên: Giàng Mí Dính

-         Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1976

-         Quê quán: Khu I thị trấn Phố Bảng- Đồng Văn – Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Khu I, thị trấn Phố Bảng,  Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức vụ: Chủ hội cựu chiến binh.

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn:Trung cấp

-          Trình độ chính trị: Trung cấp

-         Số điện thoại: 01667404019

-         Địa chỉ Email: giangmidinh1976@gmail.com

IV. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân.

 

 

 

  Họ và tên: Hoàng Văn Thạch

-         Ngày, tháng, năm sinh: 25/06/1977

-         Quê quán: Ma Lé huyện Đồng Văn- Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Tổ 3, thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Bảng

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-          Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

-         Số điện thoại: 0915316935

-         Địa chỉ Email: thachdadvhg@gmail.com

2. Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân.                          

                          

 

 

- Họ và tên: Thào Mí Hờ

-         Ngày, tháng, năm sinh: 21/10/1978

-         Quê quán: Xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức vụ: Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân.

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ chính trị: Trung cấp

-         Số điện thoại: 0982394578

-         Địa chỉ Emai thaomiho2015@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa xã hội

3. Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân.

    

         

­-  Họ và tên: Liễu Thị Dìn

-         Ngày, tháng, năm sinh: 04/01/1971

-         Quê quán: Thị trấn - Đồng Văn - Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Khu II thị trấn Phố Bảng- Đồng Văn

-         Chức vụ: Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân.

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ chính trị: Trung cấp

-         Số điện thoại: 01697852285

-         Địa chỉ Email: lieudin1971@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: kinh tế

V. KHỐI CÔNG CHỨC UBND thị trấn

1. Trưởng công an thị trấn

                

-    Họ và tên: Vàng Mí Lía

-         Ngày, tháng, năm sinh: 24/05/1985

-         Quê quán: Xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Sáng Ngài, Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức vụ: Trưởng Công an thị trấn

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

-         Trình độ chính trị: Trung cấp

-         Số điện thoại: 0983488419

-         Địa chỉ Emai vangliaca@gmail.com

2. Phó trưởng công an thị trấn

                          

 

 

-         Họ và tên: Hoàng Thế Huỳnh

-         Ngày, tháng, năm sinh: 19/03/1990

-         Quê quán: Bản Tùy, Phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

-         Hộ khẩu thường trú: Khu I Phố Bảng, huyện Đồng Văn.

-         Chức danh: Phó Trưởng Công an.

-         Trình độ học vấn:12/12.

-         Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

-         Trình độ chính trị:.

-         Số điện thoại: 0964590507.

-         Địa chỉ Email: hoangthehuynh190391@gmail.com.

-         Lĩnh vực phụ trách: Công tác an ninh

3. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự.

                      

  Họ và tên: Vàng Mí Pó

-         Ngày, tháng, năm sinh: 12/06/1979

-         Quê quán: Phố Bảng, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Phố trồ, Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức danh: Chỉ Huy trưởng Ban chỉ huy quân sự.

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

-         Trình độ chính trị: Trung cấp

-         Số điện thoại: 01254198084

-         Địa chỉ Email:vangquochiep1979@gmail.com.

-         Lĩnh vực phụ trách: Công tác quân sự - Quốc phòng địa phương.

4. Chỉ huy Phó Ban chỉ huy Quân Sự

                      

                      

-         Họ và tên: GIÀNG MÍ VƯ

-         Ngày, tháng, năm sinh: 06/08/1990

-         Quê quán: Phố Bảng- Đồng Văn - Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Xóm Mới, Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức dánh: Phó Chỉ Huy quân sự

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Trung cấp

-         Trình độ chính trị: Trung cấp

-         Số điện thoại: 0988546667

-         Địa chỉ Email: giangminhvu1990@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: Quân sự - quốc phòng

5. Công chức văn phòng HĐND & ủy ban nhân dân

                                        

-         Họ và tên: Lục Văn Tuyển

-         Ngày, tháng, năm sinh: 04/04/1984

-         Quê quán: Yên Minh,  Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Yên Minh, Hà Giang

-         Chức  danh: Công chức văn phòng HĐND –UBND.

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học.

-         Trình độ chính trị: Sơ cấp

-         Số điện thoại: 0943737105

-         Địa chỉ Email: lvtuyen.ttphobang@hagiang.gov.vn

6. Công chức địa chính xây dựng

                                             

-         Họ và tên: Nuyễn Văn Thịnh

-         ,Ngày, tháng  năm: 08/11 1988

-         Quê quán: Thị trấn Đồng Văn – Tỉnh Hà Giang.

-         Hộ khẩu thường trú: thị trấn - Đồng Văn – Tỉnh Hà Giang.

-         Chức danh: Công chức Địa chính xây dựng.

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ chính trị: Trung Cấp

-         Số điện thoại: 0976741811

-         Địa chỉ Email: thinh.dc811@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: Quản lý đất đai

7. Công chức Địa chính chính nông nghiệp

-  Họ và tên: Vũ Văn Phong

- Ngày 13 tháng 09 năm 1982

-         Quê quán: Vị xuyên – Hà Giang;

-         Hộ khẩu thường trú: Đồng Văn -  Hà Giang;

-         Chức danh: Công chức địa nông nghiệp

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

-         Trình độ chính trị: Sơ cấp

-         Số điện thoại: 0985940113

-         Địa chỉ Email: vuphongpbdv@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: Khuyến nông

8. Công chức Tư Pháp – Hội tịch

                                      

-         Họ và tên: Vừ Mí Dình

-         Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1986

-         Quê quán: Phố Bảng, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Phố Trồ - Đồng Văn - Hà Giang

-         Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch .

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học công tác xã hội.

-          Trình độ chính trị: Sơ cấp. 

-         Số điện thoại: 01 238381344

-         Địa chỉ Email: dinhtppb@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp - Hộ tịch      

9. Công chức Lao động Thương binh xã hội.

- Họ và tên: Vừ Mí Sò

-         Ngày, tháng, năm sinh: 19/03/1979

-         Quê quán: Phố Bảng- Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

-           Hộ khẩu thường trú: Thôn Xóm Mới, tỉnh Hà Giang

-         Chức danh: Công tác LĐTB&XH

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ chính trị: Sơ cấp

-         Số điện thoại: 01687295979

-         Địa chỉ Email: vumisopb@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: LĐTB&XH.

10.  Công chức Văn hóa, xã hội

                      

-  Họ và tên: Lý Văn Hải

- Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/1979

- Quê quán: Thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Khu I, Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức danh: Công chức Văn hóa, Xã hội.

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-          Trình độ chính trị: Sơ cấp

-         Số điện thoại: 0.983017189

-         Địa chỉ Email: lyhaiphobang@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách:Lĩnh vực văn hóa, Thông tin

VI. TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ  PHỐ BẢNG

1. Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú.

 

 

- Họ và tên: Lê Quang hiển

- Ngày, tháng, năm sinh: 16/04/1978

- Quê quán: Xã Chàng Sơn huyện Thạch Thất – Thành Phố Hà Nội

- Hộ khẩu thường trú: Khu I Phố Bảng – Đồng Văn – Hà Giang

- Chức vụ: Hiệu trưởng

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp   

- Số điện thoại: 0948189223

- Địa chỉ Email:thcslungphindv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

2. Phó hiệu trưởng.

- Họ và tên: Hùng Thị Hiền

- Ngày tháng năm sinh: 04/01/1984

- Quê quán: Thị trấn Phố Bảng- Đồng Văn- tỉnh Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Khu II, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức vụ: Phó hiệu trưởng thị trấn Phố Bảng.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 01234125405

- Địa chỉ Email: hunghienntpb@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn và công đoàn.

3. Phó hiệu trưởng.

                                     

- Họ và tên: Phan Xuân Thủy

- Ngày, tháng, năm sinh: 02/11/1982

- Quê quán: Xã an tường- Thành Phố tuyên Quang

- Hộ khẩu thường chú: Khu I Phố Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức vụ: Hiệu phó

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 01692727237

- Địa chỉ Email: phanthuydv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách : Nội trú và văn hóa truyền thống.

XI. TRƯỜNG TIỂU HỌC

4. Hiệu trưởng trường Tiểu học.

- Họ và tên: Đỗ Xuân Hùng

- Ngày, tháng, năm, sinh: 02/01/1973

- Quê quán: Văn Phú Sơn DươngTuyên Quang

- Hộ khẩu thường trú: Khu I - Phố Bảng - Đồng Văn – Hà Giang.

- Chức vụ: Hiệu trưởng

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Tiểu học.

- Trình độ chính trị: Trung Cấp

- Số điện thoại: 0984917478

- Địa chỉ Email:xuanhungdvh@gmail.com

-  Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung   

5. Phó hiệu trưởng.

- Họ và tên: Nguyễn Trọng Bằng

- Ngày, tháng, năm, sinh: 16/03/1978

- Quê quán: Quyết Thắng Ninh Giang – Hải Dương

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Xóm Mới - Thị trấn Phố Bảng - Đồng Văn -Hà Giang.

- Chức vụ: Phó hiệu trưởng.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Tiểu học.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0975878709

- Địa chỉ Email: doicoluu78@gmail.com

-  Lĩnh vực phụ trách: Quản  

VII. TRƯỜNG MẦM NON

1. Hiệu trưởng.

                                  

- Họ và tên: Củng Thị Thủy

- Ngày, tháng, năm, sinh: 18/02/1986

- Quê quán: Phố Là – Đồng Văn Giang

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Xóm Mới- Đồng Văn – Hà Giang.

- Chức vụ: Hiệu trưởng

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Mầm non.

- Trình độ chính trị: Trung Cấp

- Số điện thoại: 01648818860

- Địa chỉ Email: cungthuy86@gmail.com

-  Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung      

V. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHỐ BẢNG.

 2.Trưởng phòng khám.

-Họ và tên: Vàng Mí Giàng

-         Ngày, tháng, năm sinh: 10/06/1985

-         Quê quán: Thị trấn Phố Bảng- Đồng Văn – Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Khu I thị trấn Phố Bảng - tỉnh Hà Giang

-         Chức dánh: Trưởng phòng khám.

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Bác Sĩ

-         Trình độ chính trị: Sơ cấp

-         Số điện thoại: 0983259112

-         Địa chỉ Email: pkdkphobang@gmail.com

  Nơi nhận

 -Trung tâm VHTT& DL                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

 -Tr Đảng ủy thị trấn                                                                              CHỦ TỊCH

 -UBDN thị trấn                                                                                

 -Lưu VT.

 

                                                                                                                      

                                                                                                            

                                                                                                          

 

 

                                                                                                        Hoàng Văn Thạch