Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Văn phòng Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

31/10/2016 09:31

 1. Ông: Dương Ngọc Đức

- Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện ủy

- Năm sinh: 1976                               Giới tính: Nam

- Quê quán: xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

- Trình độ chuyên môn: ThS. Quản lý kinh tế

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng: 03/02/2001                        

- Ngày chính thức: 03/02/2002 

- Địa chỉ mail: duongngocduchg@gmail.com

- Số điện thoại: 0976096296 - 0915868576

2. Ông: Trần Ngọc Giác

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

- Năm sinh: 1984                             Giới tính: Nam

- Quê quán: Trực Chính - Trực Ninh - Nam Định

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân xã hội học

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 27/09/2012                        

- Ngày chính thức: 27/09/2013 

- Địa chỉ mail: ngocgiac1984@gmail.com – tngiac.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0912666592.

- Phụ trách lĩnh vực: Tổng hợp.

3. Ông: 

 

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

- Năm sinh:                      Giới tính: 

- Trình độ chuyên môn: ................

- Trình độ Lý luận chính trị: 

- Ngày vào Đảng: .....................

- Ngày chính thức: .....................

- Địa chỉ GOV: 

- Số điện thoại: 

- Phụ trách lĩnh vực: Quản trị hành chính

4. Ông: Ma Văn Đường

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Năm sinh: 1987                               Giới tính: Nam

- Quê quán: Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin.

- Trình độ Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Ngày vào Đảng: 22-12-2015                            

- Ngày chính thức: 22-12-2016 

- Địa chỉ mail: duongmv.tq86@gmail.commvduong.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0973.354.918 – 0913.298.263

- Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp.

5. Ông: Lê Văn Ngọc

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Năm sinh: 17-3-1992                             Giới tính: Nam

- Quê quán: Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng điện.

- Địa chỉ mail: levanngocvphu@gmail.com

- Số điện thoại: 0983946841-0868558166

- Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp.

6. Bà: Hứa Thị Thùy Dung

- Chức vụ: Văn thư Huyện ủy.

- Năm sinh: 1986                             Giới tính: Nữ

- Quê quán: Xã Tri Phú - huyện Chiêm Hóa - tỉnh Tuyên Quang

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính Văn thư

- Ngày vào Đảng: 20-01-2016

- Ngày chính thức: 20-01-2017

- Địa chỉ mail: thuydungvphudv@gmail.com

- Số điện thoại: 0972048015.

- Lĩnh vực phụ trách: Văn thư - Lưu trữ.

7. Ông: Nguyễn Thanh Hà

- Chức vụ: Quản trị mạng Huyện ủy.

- Năm sinh: 1986           Giới tính: Nam.

- Quê quán: Xã Tam Đa - huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin.

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Ngày vào Đảng: 27-09-2012.

- Ngày chính thức: 27-09-2013.

- SĐT: 0983350885.

- Địa chỉ mail: nguyenhatdtq@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Quản trị mạng.

8. Bà: Bùi Thị Hòa

- Chức vụ: Kế toán Huyện ủy.

- Năm sinh: 1985                        Giới tính: Nữ

- Quê quán: Thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân học viện Tài chính

- Trình độ Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Ngày vào Đảng: 14-01-2009

- Ngày chính thức: 14-01-2010

- Địa chỉ mail: buithihoadv@gmail.com

- Số điện thoại: 0985242585.

- Lĩnh vực phụ trách: Kế toán.

9. Ông: Nguyễn Tiến Dũng

- Chức vụ: Cơ yếu Huyện ủy

- Năm sinh: 1970                          Giới tính: Nam

- Quê quán: Mai Tùng - Hạ Hòa - Phú Thọ

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Cơ yếu

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 16-04-1993

- Ngày chính thức: 16-04-1994

- Địa chỉ mail: nguyentiendung370@gmail.com

- Số điện thoại: 0978161222.

- Phụ trách lĩnh vực: Cơ yếu