Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Văn phòng Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

31/10/2016 09:31

 1. Ông: Trần Đăng Khoa

 

- Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện ủy

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/06 /1975
- Quê quán: Đức Trung, Đức thịnh Hà Tĩnh
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 7, Thị Trấn Đồng Văn - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại: 0915395726
- Địa chỉ Email: tdkhoa.xsinhlung@hagiang.gov.vn


2. Ông: Trần Ngọc Giác

 - Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

- Năm sinh: 1984                             Giới tính: Nam 

- Quê quán: Trực Chính - Trực Ninh - Nam Định

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân xã hội học

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

 

- Ngày vào Đảng: 27/09/2012                        

- Ngày chính thức: 27/09/2013 

- Địa chỉ mail: ngocgiac1984@gmail.com – tngiac.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0912666592.

- Phụ trách lĩnh vực: Tổng hợp.

3. Ông: Ma Văn Đường

- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

- Năm sinh: 1987                               Giới tính: Nam

- Quê quán: Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin.

- Trình độ Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Ngày vào Đảng: 22-12-2015                            

- Ngày chính thức: 22-12-2016 

- Địa chỉ mail: duongmv.tq86@gmail.commvduong.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0973.354.918 – 0913.298.263

- Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp.

4. Ông: Lê Văn Ngọc

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Năm sinh: 17-3-1992                             Giới tính: Nam

- Quê quán: Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng điện.

- Địa chỉ mail: levanngocvphu@gmail.com

- Số điện thoại: 0983946841-0868558166

- Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp.

5. Bà: Hứa Thị Thùy Dung

- Chức vụ: Văn thư Huyện ủy.

- Năm sinh: 1986                             Giới tính: Nữ

- Quê quán: Xã Tri Phú - huyện Chiêm Hóa - tỉnh Tuyên Quang

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính Văn thư

- Ngày vào Đảng: 20-01-2016

- Ngày chính thức: 20-01-2017

- Địa chỉ mail: thuydungvphudv@gmail.com

- Số điện thoại: 0972048015.

- Lĩnh vực phụ trách: Văn thư - Lưu trữ.

6. Ông: Nguyễn Thanh Hà

- Chức vụ: Quản trị mạng Huyện ủy.

- Năm sinh: 1986           Giới tính: Nam.

- Quê quán: Xã Tam Đa - huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin.

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Ngày vào Đảng: 27-09-2012.

- Ngày chính thức: 27-09-2013.

- SĐT: 0983350885.

- Địa chỉ mail: nguyenhatdtq@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Quản trị mạng.

7. Bà: Bùi Thị Hòa

- Chức vụ: Kế toán Huyện ủy.

- Năm sinh: 1985                        Giới tính: Nữ

- Quê quán: Thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân học viện Tài chính

- Trình độ Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Ngày vào Đảng: 14-01-2009

- Ngày chính thức: 14-01-2010

- Địa chỉ mail: buithihoadv@gmail.com

- Số điện thoại: 0985242585.

- Lĩnh vực phụ trách: Kế toán.

8. Ông: Nguyễn Tiến Dũng

 - Chức vụ: Cơ yếu Huyện ủy

- Năm sinh: 1970                          Giới tính: Nam

- Quê quán: Mai Tùng - Hạ Hòa - Phú Thọ

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Cơ yếu

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 16-04-1993

- Ngày chính thức: 16-04-1994

- Địa chỉ mail: nguyentiendung370@gmail.com

- Số điện thoại: 0978161222.

- Phụ trách lĩnh vực: Cơ yếu